Wednesday Apr 13, 2022

Veľká noc

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na marec alebo apríl. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia, pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari. Ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean