Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Tribečské múzeum v Topoľčanoch je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným, kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním. V sieti slovenských múzeí sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá s užšou špecializáciou na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Veľká noc

Wednesday Apr 13, 2022

Wednesday Apr 13, 2022

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na marec alebo apríl. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia, pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari. Ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov.

Fašiangy

Monday Feb 14, 2022

Monday Feb 14, 2022

Fašiangy boli kedysi obdobím počas ktorého sa odohrávalo mnoho zaujímavých tradícií a zvykov. Išlo o obdobie veselosti a hojnosti, ale aj o obdobie počas ktorého sa odohrávali svadby alebo rôzne inicializačné rituály. Na mnohé z týchto tradícií sa už dnes zabudlo.

Štedrý deň

Thursday Dec 23, 2021

Thursday Dec 23, 2021

Pečenie oblátok

Tuesday Dec 21, 2021

Tuesday Dec 21, 2021

Sviatok sv. Lucia

Monday Dec 13, 2021

Monday Dec 13, 2021

Dňa 13. decembra, bol najvýznamnejší stridží deň, verilo sa, že vtedy sú zlé sily najsilnejšie a môžu najviac škodiť. Preto sa k tomu dňu viazalo množstvo zvykov, ktoré mali ľudí chrániť. V predvečer sa jedol cesnak, ktorý mal očistnú a ochrannú funkciu.

Sviatok sv. Mikuláša

Monday Dec 06, 2021

Monday Dec 06, 2021

Na Slovensku sa  Mikulášske obchôdzky začali robiť v mestách 17. Storočia. Od 19. Storočia sa tento zvyk začal rozširovať aj na dedinách a Mikuláš začal obdarovávať aj deti, čo pred tým nerobil. Mikuláš mal dlhú bradu a fúzy, dlhý teplý kožuch previazaný povrazom, na hlave papierovú čiapku a v ruke berlu.

Friday Dec 03, 2021

Prvým stridžím dňom , ku ktorému sa viažu zvyky je sviatok sv. Kataríny. V niektorých regiónoch sa v tento deň jedol cesnak a robili sa ním kríže na dverách, aby boli obyvatelia chránení pred strigami. Ďalším stridžím dňom bola Barbora. Počas tohto dňa často chodili po domoch chlapci s oceľou, vinšovali, priali všetko dobré a mohli si takto zarobiť pár šestákov

Sviatok sv. Ondreja

Friday Nov 26, 2021

Friday Nov 26, 2021

30. November je označovaný ako jeden zo stridžích dní. K Ondrejovi sa viaže jedna pranostika – Ondrejský sneh dlho leží, len na Gregora do potoka beží. Hovorilo sa tiež, že aké počasie bude na Ondreja, také bude počas zimy. Ondrej bol na zvyky bohatší ako Katarína . Najmä čo sa týka veštenia, verilo sa, že každé dievča má už od narodenia súdeného ženícha...

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320