Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Štedrý deň

Štedrý deň

December 23, 2021
Pečenie oblátok

Pečenie oblátok

December 21, 2021
Sviatok sv. Lucia

Sviatok sv. Lucia

December 13, 2021

Dňa 13. decembra, bol najvýznamnejší stridží deň, verilo sa, že vtedy sú zlé sily najsilnejšie a môžu najviac škodiť. Preto sa k tomu dňu viazalo množstvo zvykov, ktoré mali ľudí chrániť. V predvečer sa jedol cesnak, ktorý mal očistnú a ochrannú funkciu.

Sviatok sv. Mikuláša

Sviatok sv. Mikuláša

December 6, 2021

Na Slovensku sa  Mikulášske obchôdzky začali robiť v mestách 17. Storočia. Od 19. Storočia sa tento zvyk začal rozširovať aj na dedinách a Mikuláš začal obdarovávať aj deti, čo pred tým nerobil. Mikuláš mal dlhú bradu a fúzy, dlhý teplý kožuch previazaný povrazom, na hlave papierovú čiapku a v ruke berlu.

Sviatok sv. Katarína a sv. Barbora

Sviatok sv. Katarína a sv. Barbora

December 3, 2021

Prvým stridžím dňom , ku ktorému sa viažu zvyky je sviatok sv. Kataríny. V niektorých regiónoch sa v tento deň jedol cesnak a robili sa ním kríže na dverách, aby boli obyvatelia chránení pred strigami. Ďalším stridžím dňom bola Barbora. Počas tohto dňa často chodili po domoch chlapci s oceľou, vinšovali, priali všetko dobré a mohli si takto zarobiť pár šestákov

Sviatok sv. Ondreja

Sviatok sv. Ondreja

November 26, 2021

30. November je označovaný ako jeden zo stridžích dní. K Ondrejovi sa viaže jedna pranostika – Ondrejský sneh dlho leží, len na Gregora do potoka beží. Hovorilo sa tiež, že aké počasie bude na Ondreja, také bude počas zimy. Ondrej bol na zvyky bohatší ako Katarína . Najmä čo sa týka veštenia, verilo sa, že každé dievča má už od narodenia súdeného ženícha...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App